Multidisciplinair algologisch team (MAT)

Algologie = de wetenschap van de pijnbestrijding

Binnen de pijnkliniek werd het Multidisciplinair Algologisch Team (MAT) samengesteld. Multidisciplinair betekent dat er met een team van verschillende disciplines wordt samengewerkt rond 1 patiënt. Dit biedt een meerwaarde bij de diagnostiek en de keuze van een adequate behandeling voor de patiënt.. Het Multidisciplinair Algologisch Team bestaat uit een pijntherapeut, een verpleegkundig pijnspecialist, een psychologe. Alle artsen van het ziekenhuis kunnen een casusbespreking aanvragen.