Huisregels en tips

 

Ziekenhuishygiëne, ook voor u

Het ziekenhuis stelt alles in het werk om de overdracht van ziekteverwekkende kiemen te voorkomen. Ziekenhuispatiënten zijn immers extra gevoelig voor infecties. Daarom gaat bijzonder veel aandacht uit naar een goede handhygiëne.
Handhygiëne is ook voor u belangrijk. Was uw handen met water en zeep of gebruik handalcohol:

 • als u de kamer betreedt of voordat u de kamer verlaat,
 • na toiletgebruik,
 • na hoesten of niezen,
 • bij verzorgende handelingen zoals net voor u de patiënt eten helpt geven en net nadat u de patiënt hielp bij toiletbezoek.

Naast een goede handhygiëne kan u meer doen om de hygiëne binnen het ziekenhuis mee te helpen bewaken.

 • Ga niet op bezoek als u een infectie heeft.
 • Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.
 • Hoest of nies in een zakdoek. Dat voorkomt de verspreiding van ziekteverwekkende kiemen. Gebruik wegwerpdoekjes indien nodig. Dit eenmalige gebruik voorkomt herbesmetting.
 • Volg de instructies van de signalisatiekaart op als u een kamer van een geïsoleerde patiënt betreedt.

Roken

Roken schaadt de gezondheid. Om dit extra in de verf te zetten is de volledige campus rookvrij gemaakt. Voor de bezoekers zijn er specifieke rookruimtes voorzien.

Tentoonstelling

In de inkomhal van het ziekenhuis loopt permanent een tentoonstelling met werken van kunstkringen, fotoclubs of individuele kunstenaars uit de regio. Deze worden georganiseerd door de vzw “Kunst in Sint-Andriesziekenhuis Tielt” (K.A.T.). Telkens is een catalogus ter beschikking bij het onthaal met alle nuttige informatie over de tentoongestelde werken en hun auteurs.

Nog enkele tips voor uw bezoek

 • Elke patiënt moet voldoende rust krijgen. Een kort bezoek boeit, een lang vermoeit!
 • Neem vooraf contact op met de patiënt om een gepast bezoekmoment af te spreken.
 • Kinderen zijn soms erg enthousiast. Laat ze niet in de gang spelen, ook om veiligheidsredenen.
 • Voor baby’s is er een verzorgingstafel ter beschikking in de bezoekerstoiletten van het onthaal, de materniteit (3de verdieping) en van het restaurant (1ste verdieping).
 • Gebruik om hygiënische redenen geen sanitair van de patiënt. Er zijn toiletten voor bezoekers voorzien.
 • Respecteer de bezoekuren. Contacteer de verpleegkundigen voor een afwijking van die uren.
 • De zorgverlening heeft steeds voorrang.
 • Graag hadden wij nog even uw aandacht gevestigd op het gsm-verbod dat geldt in enkele kritieke diensten. Leef dit verbod na voor de veiligheid van de patiënt!
 • Houd in een meerpersoonskamer ook rekening met de andere patiënt(en).
 • Ga niet op bezoek als u verkouden of grieperig bent.
 • In het belang van de privacy van onze patiënten en bezoekers is het niet toegestaan om foto's te nemen in het ziekenhuis. Wenst u toch een foto te nemen voor privégebruik, dan dient u hiervoor steeds de toestemming van de gefotografeerde(n) te hebben.