Missie, visie en waarden

 

Onze missie en visie worden gerealiseerd dankzij een nauwe samenwerking tussen artsen, personeel en directie.

 • Het Sint-Andriesziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat inzet op kwaliteitsvolle zorg.
 • Wij bieden een volledig zorgtraject door optimale samenwerking en overleg met alle zorgverstrekkers, de patiënt en zijn omgeving.
 • Wij werken doelgericht en staan voor een open communicatie en luisterbereidheid.
 • Wij streven ernaar om ons professioneel en gemotiveerd in te zetten en werken empathisch en discreet.
 • Wij willen nabijheid en betrokkenheid uitstralen met respect voor iedereen.
 • Wij blijven investeren in mensen en technologie, met respect voor de omgeving.

Onze missie en visie worden ondersteund door volgende kernwaarden: 

 • Samenwerking
 • Patiëntgerichtheid
 • Professionaliteit
 • Engagement
 • Communicatie
 • Kwaliteit

Visuele voorstelling