Privacy

Het Sint-Andriesziekenhuis hecht veel belang aan uw privacy. We willen als ziekenhuis op een wettelijke, correcte en transparante wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Juist daarom is het belangrijk dat u zo goed en volledig mogelijk wordt geïnformeerd over de wijze waarop het ziekenhuis uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Dat we als ziekenhuis uw gegevens verwerken is logisch en maakt onderdeel uit van de goede zorgverlening die wij u willen aanbieden. Bijvoorbeeld op basis van een zorgvuldig bijgehouden elektronisch patiëntendossier waarin al uw medische gegevens veilig worden bewaard. Maar ook al is de verwerking evident, de bescherming van uw persoonsgegevens moet steeds maximaal gegarandeerd worden.

1. Waarvoor kunt u bij de Functionaris voor gegevensbescherming terecht?

Het Sint-Andriesziekenhuis heeft een DPO of functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kan deze persoon steeds contacteren:

  • voor informatie over hoe wij binnen het Sint-Andriesziekenhuis uw persoonsgegevens beschermen
  • voor informatie over uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • om inbreuken op uw privacy te melden

Contactgegevens:

  • Per brief: Functionaris voor gegevensbescherming – Bruggestraat 84 - 8700 Tielt
  • Per e-mail: DPO@sintandriestielt.be
  • Telefonisch 051 42 51 94

2. Privacyrechten van patiënt

Het Sint-Andriesziekenhuis hecht veel belang aan uw privacy en bijhorende rechten. In overeenstemming met de wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens is er een privacyreglement opgesteld. Dit reglement beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en welke rechten je als patiënt hebt inzake de bescherming van de persoonsgegevens. Het volledige privacyreglement kunt u hier raadplegen. 
U kan uw rechten uitoefenen via het mailadres ombudsdienst@sintandriestielt.be
De ombudsdienst zal samen met de functionaris voor gegevensbescherming uw aanvraag evalueren.
Het indienen van een aanvraag betekent niet automatisch dat uw recht kan ingewilligd worden. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving zoals bv. de wet op de patiëntenrechten. Daarom zal het Sint-Andriesziekenhuis bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten uw aanvraag niet kunnen uitvoeren, zullen we u dit gemotiveerd laten weten. Wij bezorgen u binnen de wettelijke termijn van 1 maand een antwoord, in het geval van een complexe vraag ontvangt u binnen de 3 maand een antwoord.

3. Wij hebben respect voor uw privacy, dus wij verwachten van u als patiënt en uw bezoekers hetzelfde

  • We appreciëren het ten zeerste als u onze medewerkers niet zou opzoeken of benaderen op het internet en ook geen persoonsgegevens van hen deelt op social media. Als u na uw ontslag nog vragen heeft over uw behandeling, gelieve dan uw behandelende arts te contacteren.
  • We vragen u ook om geen andere patiënten en zorgverstrekkers zonder hun toestemming te fotograferen of te filmen en dit op basis van het portretrecht en de privacywet. Dergelijke praktijken kunnen strafrechtelijke gevolgen hebben. Selfies & foto's waarop geen andere personen te zien zijn, vormen echter geen probleem.