Kwaliteit en Patiëntveiligheid

Het Sint-Andriesziekenhuis heeft door de jaren heen een ziekenhuisbreed kwaliteitsbeleid uitgebouwd waarbij de nadruk ligt op het voortdurend verbeteren en waarborgen van de kwaliteit in de verschillende zorgprocessen.

Kwaliteit behoort dan ook tot de kernwaarden van ons ziekenhuis. We willen voor elke patiënt de best mogelijke behandeling en zorg bieden. Onze patiënt staat steeds centraal in het volledige zorgproces. Elke medewerker speelt hierin een rol.

Heeft u vragen voor ons team kwaliteit, kan/kunt u hen via e-mail kwaliteit@sintandriestielt.be of telefonisch 051 42 57 65 contacteren.

Wilt u een incident melden, hebt u suggesties of opmerkingen? Dat kan via het contactformulier op de contactpagina.