Interne bewakingsdienst

Het Sint-Andriesziekenhuis (KBO 0408-661-691) is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeit uit de uitoefening van haar activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AMMA Verzekeringen (KBO 0409.003.270) Kunstlaan 39/1 B-1040 Brussel. Het polisnummer is 2059627.