Patiëntendossier

Voor iedere patiënt wordt, volgens de ziekenhuiswet, onder meer een dossier aangelegd. Hierin worden de nodige administratieve, verpleegkundige en medische gegevens opgenomen om een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen en een correcte administratieve afhandeling mogelijk te maken. Het spreekt uiteraard voor zich dat het patiëntendossier strikt vertrouwelijk is en dat derden hierin geen inzage hebben. U hebt als patiënt het recht op inzage in het u betreffende patiëntendossier overeenkomstig artikel 9 van de wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002.

Voor verdere informatie over de bepalingen van de privacywet en de wet betreffende de rechten van de patiënt, kunt u terecht bij het onthaal. U vindt er ook het privacyreglement van het Sint-Andriesziekenhuis. 

In het Sint-Andriesziekenhuis worden de medische gegevens op een beveiligde manier elektronisch bijgehouden. Deze gegevens worden via diverse beveiligde kanalen elektronisch uitgewisseld met zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling (behandelende artsen van het Sint-Andriesziekenhuis of van andere ziekenhuizen, uw huisarts e.a.). 

U hebt het recht de uitwisseling van deze gegevens via een of meerdere elektronische kanalen tegen te houden. Voor sommige kanalen dient u dit zelf te doen, voor andere kan het ziekenhuispersoneel dat in uw plaats. Bedenk evenwel dat een medische behandeling zonder medisch dossier niet verantwoord is.