Ethische zorg

Bij de opname van patiënten in het ziekenhuis zal de zorg, de begeleiding en de aandacht voor de patiënt en zijn familie steeds centraal staan. Dit geldt ook bij het naderende levenseinde. In deze fase van het leven wordt ook de familie nauw betrokken bij het plannen van een aangepaste zorg en begeleiding.

Deze houding waarbij de patiënt als persoon met de nodige empathie, luisterbereidheid en aandacht benaderd wordt en waarbij ook aangepaste zorgplannen worden uitgewerkt, kadert in de  missie en visie van het ziekenhuis waarbij voor elk menselijk leven het nodige respect wordt opgebracht, ook bij het levenseinde.