Ombudsdienst

Wat?
Alle medewerkers van het Sint-Andriesziekenhuis streven naar een zo goed mogelijke opvang, verzorging en begeleiding van u en uw familie tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Toch kan het gebeuren dat u, ondanks onze inzet en inspanningen, niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening.
Wij suggereren in eerste instantie de rechtstreeks betrokkenen (arts, hoofdverpleging, etc.) aan te spreken. Misschien kunnen zij met een kleine moeite tegemoet komen aan je verwachtingen of kan een misverstand snel uit de weg geruimd worden. Met al uw infovragen, bemerkingen, klachten en suggesties kan u zich ook wenden tot de ombudspersoon.

Waarvoor?
Wij luisteren in alle vertrouwelijkheid naar uw vraag, bemerking, klacht, (medisch)* incident en/of suggestie. Daarna begeleiden wij u in het zoeken naar een oplossing voor uw problemen en/of een antwoord op uw vragen. Als ombudspersoon hebben wij enkel een bemiddelende opdracht (geen resultaatsverbintenis), wat een strikte neutraliteit en onpartijdigheid inhoudt. Wanneer het niet lukt om tot een oplossing te komen, kunnen wij u inlichtingen verstrekken over mogelijke alternatieven.
Via een driemaandelijkse klachtencommissie houden wij de directie op de hoogte van de voorkomende klachten. Hieruit komen beleidsacties die bijdragen aan de kwaliteitsvolle dienstverlening die het ziekenhuis wil aanbieden.

Daarnaast kunt u bij de ombudsdienst terecht met vragen over de patiëntenrechten of voor een afschrift van of inzage in uw patiëntendossier.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor inzage/afschrift.

* Een medisch incident is een onbedoelde gebeurtenis die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen