Veiligheid in het ziekenhuis

Veiligheid

Een ziekenhuis is een publieke omgeving waar veel mensen over de vloer komen. Hiermee gaan risico’s gepaard, zoals diefstal, vandalisme en agressie. Om een veilige en rustige omgeving voor de patiënten, het personeel en de bezoekers te creëren, vereist onze zorgverlening een veiligheidsattitude. Het Sint-Andriesziekenhuis zet vnl. in op preventie van veiligheidsincidenten.

Preventie

Het Sint-Andriesziekenhuis neemt maatregelen ter voorkoming van kleine criminaliteit. Dit gebeurt in overleg met de lokale politie. Ook u kan, als patiënt of bezoeker, meewerken aan de veiligheid in het ziekenhuis door:

  • geen contant geld of waardevolle voorwerpen mee te brengen naar het ziekenhuis;
  • uw wagen af te sluiten en er geen waardevolle voorwerpen achter te laten;
  • elke vorm van vreemd gedrag onmiddellijk te melden.

Neem vooral zelf geen risico’s die uw veiligheid in het gedrang kunnen brengen.

Slachtoffer van criminaliteit of agressie?

Indien u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis slachtoffer bent van criminaliteit of agressie, dan vragen wij u om dit onmiddellijk te melden aan de hoofdverpleegkundige van uw afdeling. Als bezoeker, kan u dit melden aan een medewerker van de receptie. Deze zal de bevoegde diensten inschakelen.

Lichamelijke of materiële schade

Het Sint-Andriesziekenhuis is verzekerd voor lichamelijke en materiële schade die voortvloeit uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. Benadeelden kunnen zich wenden tot de ombudsdienst.

Verzekeringspolis: Amma insurance

 

Bron: ombudsdienst Sint-Andriesziekenhuis, 31 december 2019 

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen