Historiek

Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt werd in 1923 gesticht. In 1966 werd het ziekenhuis overgedragen aan de Congregatie van de Zusters van het Geloof. De Congregatie was al eigenaar van de afzonderlijke instelling Materniteit "Ave Maria", gesticht in 1938, en van de Sint Lucaskliniek, gesticht in 1954. 

Door de steeds groeiende vraag naar meer specialistische zorg en de evolutie van de organisatie van het ziekenhuiswezen werd besloten de drie instellingen te fusioneren en te integreren in één volledig nieuw ziekenhuis dat in 1980 in gebruik werd genomen. Dit ziekenhuis kreeg de naam Sint-Andriesziekenhuis Tielt. Door deze fusie bekwam men een centralisatie en optimalisatie van de geneeskundige en verpleegkundige zorg en van de investeringen in apparatuur en personeel.

In 2006 werd gestart met de renovatie- en uitbreidingswerken aan het Sint-Andriesziekenhuis. Het begin van een grootschalig masterplan dat in 2018 zal resulteren in een eigentijds ziekenhuis dat zowel kwalitatief als qua comfort aan alle normen van vandaag beantwoordt. Anno 2017 zijn reeds alle technische diensten van het ziekenhuis vernieuwd waaronder de spoedafdeling, intensieve zorgen, het operatiekwartier, de radiologie, labo e.a. Er werden extra consultatieruimtes voor de artsen voorzien zodat de consultatietijd kan uitgebreid worden en er ook ruimte is voor nieuwe artsen. Momenteel wordt gewerkt aan de renovatie van de verpleegafdelingen. Dit is meteen ook de laatste fase van de totaalrenovatie van het ziekenhuis.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen