Neuropsychiatrie

30 oktober 2020

Oktober, maand van de neuropsychiatrie

NIEUW IN HET SINT-ANDRIESZIEKENHUIS:
A(D)-DIENST OFTE DAGKLINIEK PSYCHIATRIE

Op 1 september jl. opende de dagkliniek psychiatrie de deuren in het Sint-Andriesziekenhuis. “Een gevolg van de toenemende nood aan ambulante zorg en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg”, weten psychiaters dr. Gazziano en dr. Vandewalle.

Wat is de a(d)-dienst?

Dr. Antonio Gazziano, diensthoofd/psychiater: “De dagkliniek psychiatrie maakt deel uit van het psychiatrisch zorgaanbod in het Sint-Andriesziekenhuis. Deze dienst betreft een semi-residentiële opname waarbij de patiënten tussen 9 en 16 uur dagtherapie volgen in het ziekenhuis en thuis overnachten. We spreken over een ‘deeltijdse’ hospitalisatie.”

Waarom is deze dienst er gekomen?

Dr. Antonio Gazziano: “Omwille van een toenemende nood aan ambulante zorg en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. We beogen hiermee ook een zachtere overgang van een volledig residentiële opname naar ontslag. De patiënten worden multidisciplinair opgevolgd, wat een meerwaarde betekent in de totale aanpak van de behandeling.”

Waarin onderscheidt de dienst zich van de PAAZ?

Dr. Ward Vandewalle, psychiater: “We bieden therapeutische ondersteuning bij psychische problemen die het dagelijkse functioneren belemmeren. Het betreft een specifiek therapie-aanbod met behoud van de ‘eigenheid’ en het inzetten op de ‘verbinding’ en dit vanuit een herstelgerichte visie. Omwille van de toename van patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek is het dagziekenhuis een goede aanvulling op het huidige aanbod.”

Voor wie is de dienst (niet) bestemd?

Dr. Ward Vandewalle: “Het brede PAAZ-publiek komt in aanmerking na screening waarbij gepeild wordt naar doelstelling en motivatie. Het betreft dus meestal patiënten die ontslagen werden uit het ziekenhuis, maar nog een aantal dagen in de week deeltijdse therapie willen volgen of patiënten voor wie een volledige hospitalisatie door bijvoorbeeld familiale of sociale omstandigheden onmogelijk is.”

Hoeveel patiënten kunnen hier verblijven?

Dr. Ward Vandewalle: “Maximaal 12 patiënten per dag en enkel op werkdagen, dus niet op feestdagen of tijdens het weekend.”

Hoe is de aanpak van de dienst?

Dr. Antonio Gazziano: “Een intakeprocedure wordt opgemaakt bij elke kandidaat met zorgvuldige aandacht voor inclusie- en exclusiecriteria. Een inclusie zal worden besproken op de wekelijkse patiëntenvergadering waar duidelijke doelstellingen van de patiënt zullen worden afgestemd zoals het aanleren van structuur, stimuleren huishoudelijke activiteiten, jobcoaching en sollicitatie, enz. Het therapieprogramma omvat een waaier aan therapeutische activiteiten die zowel doorgaan in groep als individueel. Bij het begin van de behandeling formuleert de psychiater het beleid voor elke patiënt(e). Elke 4 weken krijgt de patiënt een evaluatiegesprek bij de psychiater.”

Wat is de doelstelling?

Dr. Antonio Gazziano: “De dienst focust zich op het verbeteren van het algemeen psychisch functioneren van de patiënt: vermindering van de klachten, aanbieden van structuur met het stimuleren van eigen activiteitsniveau en zelfstandigheid … en dit vanuit de eigen thuisomgeving.”

Is er een wachtlijst voor verblijf op deze dienst?

Dr. Antonio Gazziano: “Neen, dit wordt wekelijks bekeken zodat we hier ook kunnen streven naar een vlotte overgang van hospitalisatie naar dagtherapie.”

Hoe lang kan een patiënt hier verblijven?

Dr. Ward Vandewalle: “We stimuleren patiënten om te starten aan 5 dagen per week en bekijken wanneer het mogelijk is in frequentie af te bouwen. Dit kan gaan over meerdere weken.”

Vragen of meer info?

Het team van de a(d)-dienst

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen