Zorginspectie

De Vlaamse zorginspectie toetst de werking van het ziekenhuis af aan een eisenkader van een specifieke patiëntengroep binnen een specifiek zorgdomein. Zo wordt niet alleen toezicht gehouden op de complexe ziekenhuisomgeving, maar kunnen ook de risico’s bij specifieke patiëntengroepen en de overgang tussen zorgmomenten die deze patiënten ondergaan, gecapteerd worden. Het eisenkader is onderverdeeld in verschillende thema’s zoals infrastructuur, kwaliteitsbewaking, ontslagbeleid, hygiëne, personeel …

Inspecteurs gaan hiervoor gesprekken aan met de zorgverleners, controleren dossiers en observeren de huidige werking. Per thema worden knipperlichten vastgelegd. Dit zijn normen die ernstige risico’s voor de patiënt kunnen meebrengen. Er zijn rode en oranje knipperlichten. Een rood knipperlicht of meerdere oranje knipperlichten binnen één domein leiden tot een nieuwe onaangekondige inspectie. Op basis van deze knipperlichten kan het ziekenhuis aan de slag gaan met verbeteracties. De resultaten van de meest recente inspectiebezoeken vindt u hier: