Indicatoren

Meten is weten. Voortdurend worden verschillende parameters (= indicatoren) gemeten die de kwaliteit van onze zorgverlening op een objectieve manier vastleggen. Indicatoren bieden enerzijds informatie aan de verantwoordelijken binnen het ziekenhuis (directiecomité, zorgmanagers, hoofdverpleegkundigen, artsen) maar ook aan alle medewerkers (artsen, verpleegkundigen, paramedici enz.) over de kwaliteit van de geleverde zorg. Op die manier kunnen indicatoren een hulpmiddel zijn om intern bij te sturen en te verbeteren. 

Het Sint-Andriesziekenhuis werkt mee aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²-project), een initiatief dat uitgaat van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro. Het Sint-Andriesziekenhuis participeert aan alle beschikbare indicatoren van het Vlaams Indicatorenproject.

Op deze manier wordt de zorg in kaart gebracht met effectieve cijfers. Zo kan op een objectieve manier gekeken worden of goede zorg geleverd wordt en kan waar nodig bijgestuurd worden.

Het Sint-Andriesziekenhuis werkt actief mee aan volgende indicatoren:

 1. Ziekenhuisbrede indicatoren
  - basisvereisten voor een goede handhygiëne
  - volledigheid van een geneesmiddelenvoorschrift
  - identificatie van patiënten
  - checklist “veilige heelkunde”
  - aanbeveling van het ziekenhuis
 2. Indicator patiëntenervaringen & -tevredenheid
 3. Indicator ziekenhuiswebsite
 4. Indicator borstkanker
 5. Indicator rectumkanker

De resultaten zijn hier terug te vinden.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen