Patiëntveiligheid

Als patiënt heeft u recht op een kwaliteitsvolle zorg. Onze medewerkers doen daarom ook heel wat inspanningen om u een kwalitatief hoogstaande zorgverlening aan te bieden. Onze #topzorgers zetten zich elke dag in om uw verblijf zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 1. Correcte patiëntenidentificatie
  De juiste behandeling hoort bij de juiste patiënt. U zal bij elke opname in het ziekenhuis een identificatiebandje krijgen met daarop uw naam en geboortedatum. Het maakt onder alle omstandigheden duidelijk wie u bent. Deze identificatie is belangrijk bij het uitvoeren van onderzoeken, toedienen van medicatie of bloedproducten, het prikken van bloed, het uitvoeren van een ingreep … Daarom vragen we ook regelmatig naar uw naam, voornaam en geboortedatum. Niet omdat we u niet kennen, maar als extra controle. Wij rekenen er dan ook op dat u uw identificatiebandje niet verwijdert tot u het ziekenhuis hebt verlaten.

 2. Effectieve communicatie
  Duidelijk communiceren is uitermate belangrijk in de zorg. Er wordt heel wat informatie uitgewisseld tussen verschillende zorgverleners. Het is dan ook van belang dat de informatie duidelijk en verstaanbaar overgebracht wordt en dat de ontvanger alles goed begrepen heeft. Stel vragen als iets niet duidelijk is of als u ergens over twijfelt en laat u als patiënt goed informeren.

 3. Veilige medicatie
  Het verdelen van medicatie is een belangrijk onderdeel van de zorg die we verlenen aan onze patiënten. Elke schakel in het proces waakt erover dat u de correcte medicatie, de correcte dosis, de correcte toedieningsweg en het correct tijdstip gegarandeerd wordt. We zetten in op automatisatie, digitaal voorschrijven, labelen van gevaarlijke medicatie en dubbele controles om u veilige medicatie te garanderen. 

  Maak een lijst van alle medicijnen die u gebruikt en neem deze lijst mee. Laat weten voor welke medicijnen u allergisch bent.

 4. Veilige operaties
  Om de juiste ingreep bij de juiste patiënt op de juiste plaats te verzekeren is door de WHO een checklist ‘Veilige heelkunde’ ontwikkeld. Deze is ontworpen als hulpmiddel voor clinici om de veiligheid van chirurgische ingrepen te verhogen en het aantal complicaties te doen dalen. Binnen het Sint-Andriesziekenhuis wordt deze checklist consequent gebruikt waardoor een aantal items gecheckt worden voor, tijdens en na de ingreep. Dit is steeds een samenwerken tussen de verpleegkundige, de anesthesist en de chirurg. Bereid u samen met de arts en verpleegkundige goed voor op de ingreep. Vraag hoe u zich moet voorbereiden (bijv. nuchter, tijdelijk medicatie stoppen …), hoe lang de ingreep duurt en hoe u zich vermoedelijk zult voelen na afloop.

 5. Perfecte handhygiëne
  Elke medewerker die in contact komt met de patiënt of zijn directe omgeving volgt de richtlijnen van de WHO-indicaties voor handhygiëne:

   • Handontsmetting voor het betreden van de kamer.
   • Handontsmetting na het betreden van de kamer.
   • Handontsmetting net voor een zuivere handeling (zoals het plaatsen van een infuus, wondzorg …).
   • Voor het contact met een patiënt.
   • Na het contact met een patiënt.

    Ook worden de basisvereisten voor handhygiëne nauw opgevolgd. Zo zullen onze verpleegkundigen en artsen geen ringen, armbanden of polshorloges dragen, korte en verzorgde nagels hebben en steeds korte mouwen dragen. Binnen het ziekenhuis is een open cultuur waarin collega’s elkaar kunnen aansporen om een strikte handhygiëne toe te passen.

    Ook als patiënt of bezoeker hebt u baat bij een goede handhygiëne.

    Wanneer de handen wassen?

  • Na het gebruik van het toilet;
  • voor het eten;
  • bij elke handeling waarvoor zuivere handen nodig zijn.

 6. Voorkomen van vallen
  Vallen komt regelmatig voor bij 65-plussers, maar is ook een risico bij jongere patiënten. Vaak is de oorzaak afhankelijk van patiënt- en omgevingsfactoren en kan het een signaal zijn van een onderliggend probleem. Dankzij ons Val-team kunnen de risico’s op vallen goed ingeschat worden en kunnen er gerichte acties ter preventie genomen worden.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen