Externe kwaliteitslabels


BFHI

Het BFHI of Baby Friendly Hospital Initiative is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF met als doel te garanderen dat elke baby en elke moeder de beste kansen krijgt op het gebied van gezondheid en welzijn. Om deze internationale erkenning te bekomen moet het ziekenhuis voldoen aan bepaalde voorwaarden opdat elke baby, vanaf de geboorte, de beste kansen krijgt op een optimale gezondheid. Ons ziekenhuis volgt de ‘Tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding’ en besteedt aandacht aan de zorg voor zwangere vrouwen. We kregen dan ook in januari 2020 ons BFHI-label overhandigd.