Verbeteracties en -projecten

Aandachtspunten

Op de verpleegafdelingen werkt men maandelijks rond een bepaald aandachtspunt. Op deze manier wordt het medisch en verpleegkundig personeel continu gesensibiliseerd omtrent werkpunten zoals bijv. de herevaluatie van pijn na het toedienen van pijnstilling en het tijdig overschakelen van intraveneuze pijnstilling naar pijnstilling die via de mond kan ingenomen worden.

Medewerkers en artsen worden gesensibiliseerd omtrent het identificeren van patiënten en er lopen interne audits rond handhygiëne, antibioticavoorschrijfgedrag, volledigheid van het dossier e.a.

Het ziekenhuis maakt werk van opmerkingen die uit externe kwaliteitsrapporten voortkomen. Zo werken we momenteel o.a. aan de uitwerking van meerdere zorgpaden, het digitaliseren van het patiëntendossier en kwaliteitscontroles van leveranciers.

(Bijna-)incidenten opvolgen via incidentmeldsysteem

Een (bijna-)incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade heeft geleid of had kunnen leiden aan de patiënt. Het kwaliteitsteam gaat aan de slag mochten er ondanks alle goede zorgen, zich toch (bijna-)incidenten voordoen.

Artsen en medewerkers kunnen potentieel gevaarlijke situaties of (bijna-)incidenten op hun dienst of afdeling op eenvoudige wijze melden. Met die informatie kan het kwaliteitsteam aan preventie en kwaliteitsverbetering werken. Alles gebeurt in een sfeer van vertrouwen waarbij de focus ligt op hoe we dergelijke (bijna-)incidenten kunnen vermijden in de toekomst.

Heeft u als patiënt ook zaken die u wenst te melden of heeft u concrete verwachtingen bij (bijna-)incidenten die zich hebben voorgedaan en waarbij u betrokken was, kan u zich steeds richten tot de ombudsdienst via ombudsdienst@sintandriestielt.be.

Patiëntbeleving/patiëntenparticipatie

Wat patiënten belangrijk vinden, dat willen wij weten. Door middel van bevragingen en persoonlijke praatjes met onze patiënten benutten we de ervaringen en feedback van onze patiënten als spiegel om onze zorg nog beter te maken.

MOE DA

Onder de noemer ‘MOE DA’ wordt onze manier van werken op verschillende afdelingen onder de loep genomen op het vlak van efficiëntie. Het doel is om met dezelfde inspanning meer tijd te hebben voor activiteiten die onze patiënten belangrijk vinden. De focus ligt op de optimalisatie van zorgtaken zodat er meer tijd vrij komt voor het primaire zorgproces.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen