Ziekenhuishygiëne

Het voorkomen van zorginfecties is een belangrijke opdracht in het ziekenhuis en maakt deel uit van de patiëntveiligheid. Opdat we aan onze patiënten kunnen zeggen “U bent in goede handen” bewaakt het team voor ziekenhuishygiëne dat patiënten geen bijkomende infecties oplopen tijdens de zorg. Dit wordt enerzijds mogelijk gemaakt door het implementeren van voorzorgsmaatregelen ter preventie van overdracht van besmettelijke kiemen. Anderzijds gebruiken we specifieke strategieën om infecties als complicatie bij een invasieve handeling te voorkomen.

Het team staat in voor de feitelijke werking voor alles wat met infectiepreventie te maken heeft. Zoals wettelijk bepaald bestaat het uit een verpleegkundige en geneesheer ziekenhuishygiënist. Het team rapporteert op regelmatige basis aan het comité voor ziekenhuishygiëne, d.i. een overlegplatform waarin ook directieleden, de ziekenhuisapotheker, artsen en verpleegkundigen van verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.