Traumaregister

Vanuit het oogpunt van kwaliteitsverbetering registreren we bij een trauma uw gegevens anoniem in een internationale databank van de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie (DGU®). Indien u dit niet wenst, dan kan u dat melden via beleidsinformatie@sintandriestielt.be (opting-out).

De registratie laat ons toe onze eigen zorg te evalueren, te vergelijken met andere internationale centra en continu te verbeteren.

Meer informatie over deze gegevensregistratie vindt u in de patiënteninformatiebrief