Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteit wordt gemeten aan de hand van indicatoren. Het Sint-Andriesziekenhuis hanteert verschillende parameters (=indicatoren) die de kwaliteit van onze zorgverlening op een objectieve manier vastleggen. Daarnaast toetst de Vlaamse Zorginspectie de werking van het ziekenhuis af aan een eisenkader van een specifieke patiëntengroep binnen een specifiek zorgdomein. Verder rollen we zelf nog enkele verbeteracties en -projecten uit om zo continu de kwaliteit van onze zorg te kunnen optimaliseren.