Kamerkeuze

  • Uw kamerkeuze is doorslaggevend voor de kostprijs van het verblijf in het ziekenhuis. Het al dan niet aanrekenen van kamersupplementen en honorariumsupplementen is afhankelijk van uw kamerkeuze. Als patiënt heeft u keuze tussen verschillende types van kamers: 

Eenpersoonskamer
Kamersupplementen toegelaten. Uitzonderingen hierop zijn: 

  • Wanneer uw medische toestand een individuele kamer vereist;
  • wanneer u opteert voor een tweepersoonskamer/gemeenschappelijke kamer, maar deze niet beschikbaar is;
  • wanneer u verblijft op spoedgevallen of intensieve zorgen;
  • wanneer het een opname van uw kind betreft, samen met een begeleidende ouder.

Het ziekenhuis kan u enkel een kamersupplement aanrekenen wanneer u voor een eenpersoonskamer opteert. Het kamersupplement bedraagt binnen het Sint-Andriesziekenhuis 60 euro per verblijfsdag. Op materniteit is dit 65 euro per verblijfsdag.

Tweepersoonskamer/gemeenschappelijke kamer
Geen kamersupplementen toegelaten.

Meer over medische en paramedische honoraria.