Ontspanning & diensten

  • Telefoon, tv en internet

Tijdens uw opname in het ziekenhuis beschikt u over telefoon in uw kamer. Uw telefoonrekening wordt automatisch opgemaakt. Bij de inschrijving ontvangt u een telefoonvignet met het telefoonnummer waarop u rechtstreeks bereikbaar bent voor uw familie en kennissen, alsook uw paswoord waarmee u zelf kan bellen. Gelieve dit telefoon-vignet zorgvuldig te bewaren. Wij vragen u het gsm-gebruik binnen het ziekenhuis te beperken en dit zowel voor de patiënten als voor de be-zoekers. Omwille van veiligheid vragen wij het gsm-toestel volledig uit te schakelen binnen de afdelingen spoedgevallen, radiologie, intensie-ve zorgen en het operatiekwartier. U hebt een tv-toestel op de kamer. Gelieve rekening te houden met eventuele medepatiënten bij het ge-bruik van dit toestel. Indien u gebruik wenst te maken van het draadloos internet, dan kan u dit laten activeren bij uw opname of aan het onthaal van het zieken-huis tegen een forfaitair bedrag per dag. U ontvangt hierbij een per-soonlijk paswoord. Voor alle inlichtingen richt u zich tot het onthaal.

  • Post, dag- en weekbladen

In de inkomhal vindt u dagbladhandel Ma-Va. Daar zijn dag- en week-bladen te verkrijgen, net als parfumerie, snoep, dranken, wenskaarten, geschenken, lotto, vers brood e.a. De winkel is open van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 19.30 uur, op zaterdag van 11.00 tot 18.30 uur en op zon- en feestdagen van 13.00 tot 18.30 uur. Er is ook de mogelijk-heid een krant te reserveren voor op de kamer. Hiervoor neemt u con-tact op met de uitbaters van Ma-Va. Vrijwilligers van het Rode Kruis stellen gratis boeken ter beschikking op de kamer, op maandag en don-derdag.

  • Haar- en voetverzorging

Maak uw wensen tijdig aan de verpleegkundigen bekend, zij zullen voor het nodige zorgen.

  • Restaurant - Cafetaria

Het restaurant is gelegen op de eerste verdieping en is open van 09.00 tot 19.00 uur (in het weekend van 10.00 tot 19.00 uur). U en uw bezoe-kers kunnen er terecht voor een dagschotel, kindermenu, koude scho-tel, belegde broodjes, koffie, gebak en pannenkoeken, ijscoupes (vanaf 14.00 uur), (fris)dranken enz. Het middagmaal is beschikbaar tussen 11.30 en 13.30 uur, het avondmaal tussen 17.00 en 19.00 uur

  • Tentoonstelling

In de hal van het ziekenhuis zijn permanent tentoonstellingen met werken van kunstkringen, fotoclubs of individuele kunstenaars uit de regio. Deze worden georganiseerd door de vzw ‘Kunst in Sint-Andriesziekenhuis Tielt’ (K.A.T.). Catalogi zijn beschikbaar aan het onthaal.