Medische en paramedische honoraria

Hieronder vallen de honoraria voor geneesheren, tandartsen, kinesitherapeuten en vroedvrouwen. Deze zijn weergegeven in vier groepen:

  • honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds
  • honoraria met remgeld en/of honorariumsupplement
  • honoraria voor alle niet-terugbetaalbare prestaties
  • persoonlijk aandeel voor technische verstrekkingen
Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt is 100%. Het honorarium zelf is officieel vastgelegd door de overheid (RIZIV).