Wat meebrengen

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • klever mutualiteit
 • persoonlijke verzekeringsgegevens (bij een arbeidsongeval die van uw werkgever: naam en adres van de verzekering + polisnummer)
 • uw telefoonnummer en eventueel dat van familie of buren
 • bloedgroepkaart
 • overzicht van de eventueel door u genomen medicatie
 • indien van toepassing: verwijsbrief of geneeskundige documen-ten van uw huisarts
 • dieetvoorschriften
 • persoonlijk linnen, pyjama of nachtjapon
 • toiletgerief
 • twee handdoeken en twee washandjes
 • pantoffels
 • kamerjas
 • zak voor gebruikt linnen