Wie verwittigen

Uw ziekenfonds wordt door het ziekenhuis verwittigd van uw opname. Toch dient u zelf uw ziekenfonds, werkgever en hospitalisatieverzekering op de hoogte te stellen van uw arbeidsongeschiktheid (zeker als uw opname het gevolg is van een ongeval).