Terminale patiënten

Wanneer de behandelende arts een vraag voor euthanasie ontvangt, wordt een gedetailleerd stappenplan gevolgd, rekening houdend met de wettelijke bepalingen. Er wordt in eerste instantie veel aandacht besteed aan gesprekken met de patiënt en eventuele naasten. Om het verzoek tot euthanasie te verhelderen, wordt deze vraag opgenomen binnen een multidisciplinair team. Hiervoor wordt voldoende tijd genomen met de patiënt.

Bron: dienst kwaliteit
Publicatiedatum: 29.06.2020