Negatieve wilsverklaring

Met de negatieve wilsverklaring kan u vastleggen welke onderzoeken of behandelingen u niet meer wil wanneer u later wilsonbekwaam bent geworden. Dit door bijv. dementie, verwardheid, hersentumor, coma, … Deze wilsverklaring wordt de negatieve genoemd omdat het hierin over het weigeren van onderzoeken en behandelingen gaat. De artsen hebben overeenkomstig de wet betreffende de rechten van de patiënt de plicht om dit te respecteren. Elke patiënt heeft het recht om een medische tussenkomst af te wijzen (via de negatieve wilsverklaring), maar niet om een medische tussenkomst te eisen. Voorbeelden van onderzoeken en behandelingen die men kan weigeren: antibiotica, kunstmatige beademing, reanimatie, …

  • De voorafgaande negatieve wilsverklaring is onbeperkt geldig, tenzij u ze herroept.
  • De voorafgaande negatieve wilsverklaring wordt opgemaakt in 2 exemplaren: 1 voor uzelf, 1 voor de behandelende (huis)arts, voor in uw patiëntendossier.
  • Bij het opstellen van de voorafgaande negatieve wilsverklaring zijn géén getuigen aanwezig, enkel een arts. Zo is er geen discussie mogelijk over de wilsbekwaamheid van de betrokken persoon.

Download document 'negatieve wilsverklaring'

Bron: dienst kwaliteit
Publicatiedatum: 30.07.2020

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen