Levenseinde en euthanasie

In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Hierdoor is euthanasie erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor een actieve levensbeëindiging, als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Wettelijke voorwaarden om voor euthanasie in aanmerking te komen:

  • Het verzoek wordt schriftelijk geformuleerd (zie Formulier van wilsverklaring inzake euthanasie) en betreft een vrijwillig, weloverwogen, herhaald en duurzaam verzoek.
  • De patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze situatie.
  • Het lichamelijke en/of psychische lijden is aanhoudend en ondraaglijk, en kan niet worden verzacht.
  • De toestand van de patiënt is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.
  • De patiënt is een wilsbekwame meerderjarige.
  • De patiënt is een oordeelsbekwame minderjarige. De psycholoog of kinderpsychiater beslist over de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige.

Indien u een vraag heeft met betrekking tot het levenseinde, aarzel dan niet contact op te nemen met uw arts, huisarts of het palliatief support team.

Wanneer er de vraag voor euthanasie gesteld wordt, zal dit steeds behandeld worden in overleg met de behandelende artsen en het comité voor medische ethiek waarna hieraan gevolg kan gegeven worden. Een arts kan zoals in de wet voorzien de uitvoering van euthanasie ook weigeren . In dit geval wordt er doorverwezen worden naar een andere arts.

Het verzoek maakt onlosmakelijk deel uit van het medisch dossier en de aanvraag tot euthanasie kan tijdens eender welke fase van het verzoek worden herroepen.

Meer informatie bij de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Bron: dienst kwaliteit
Publicatiedatum: 29.06.2020

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen