Reanimatiebeleid en DNR

In een ziekenhuis moeten soms beslissingen genomen worden over het al dan niet reanimeren van patiënten en over het al dan niet opstarten of afbouwen van andere behandelingen met betrekking tot het levenseinde. Het Sint-Andriesziekenhuis heeft een reanimatiebeleid ontwikkeld en dat op basis van internationale richtlijnen en in overleg met de Commissie Medische Ethiek. Dit beleid wordt in het hele ziekenhuis toegepast. De bedoeling van het beleid is te vermijden dat patiënten die in een medisch uitzichtloze situatie verkeren, nodeloos gereanimeerd worden of op de afdeling intensieve zorg terechtkomen. Zo zal er standaard gevraagd worden naar de DNR-code. Registratie hiervan is een standaardprocedure, ook al is daar in de meeste gevallen geen aanleiding toe.


Bron: Dr. Verhamme, voorzitter Ethisch Comité

Publicatiedatum: 30.11.2017