Reanimatiebeleid en DNR

In een ziekenhuis moeten soms beslissingen genomen worden over het al dan niet reanimeren van patiënten en over het al dan niet opstarten of afbouwen van andere behandelingen met betrekking tot het levenseinde. Het Sint-Andriesziekenhuis heeft een reanimatiebeleid ontwikkeld en dat op basis van internationale richtlijnen en in overleg met de Commissie Medische Ethiek. Dit beleid wordt in het hele ziekenhuis toegepast. De bedoeling van het beleid is te vermijden dat patiënten die in een medisch uitzichtloze situatie verkeren, nodeloos gereanimeerd worden of op de afdeling intensieve zorg terechtkomen. Zo zal er standaard gevraagd worden naar de DNR-code. Registratie hiervan is een standaardprocedure, ook al is daar in de meeste gevallen geen aanleiding toe.


Bron: Dr. Verhamme, voorzitter Ethisch Comité

Publicatiedatum: 30.11.2017

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen