Ondraaglijk (psychisch) lijden

De werkwijze in geval van ondraaglijk lijden of ondraaglijk psychisch lijden in niet-terminale situatie verloopt gelijkaardig aan deze in een terminale situatie. De wet voorzien echter enkele bijkomende stappen:

  • inschakeling van nog een derde arts (psychiater of specialist in de aandoening)
  • tijdsinterval van minstens 1 maand te respecteren tussen schriftelijk verzoek en uitvoering euthanasie
  • organisatie van multidisciplinair overleg met betrokken hulpverleners tijdens het besluitvormingsproces

Bron: dienst kwaliteit
Publicatiedatum: 29.06.2020