Palliatieve zorg

Er zal bij het naderende levenseinde vooral ingezet worden op de nodige palliatieve omkadering en begeleiding waarbij het comfort van de patiënt centraal staat en de behandeling van het fysisch en /of psychisch lijden en de bestrijding van de pijn een bijzondere aandacht krijgen. Het ziekenhuis zal er op toezien dat er geen nodeloze therapeutische hardnekkigheid wordt toegepast: een medische behandeling die geen meerwaarde of effect meer heeft, mag niet nodeloos worden verder gezet.

Bron: dienst kwaliteit
Publicatiedatum: 29.06.2020