Prenatale diagnostiek en zwangerschapsafbreking

Er moet worden vastgesteld dat de NIPT test ( Niet Invasieve Prenatale Testen via onderzoek van foetale cellen in het bloed van de zwangere moeder ) breed toegankelijk is geworden. Dergelijke testen laten toe om in vroeg stadium van de zwangerschap een diagnose mogelijk te maken inzake bepaalde congenitale afwijkingen.

Dergelijke testen kunnen leiden tot meerdere vaststellingen : er kunnen zeer ernstige aandoeningen worden vast gesteld die de levensvatbaarheid zeer ernstig bedreigen maar er kunnen ook diagnoses zijn waarbij een aandoening wordt vastgesteld die wel een meer normale levensverwachting mogelijk maakt.

Wanneer een prenatale test tot de conclusie leidt dat de foetus aangetast is door één of andere aandoening, is er van bij het begin een goede begeleiding van de ouders op medisch, psychologisch en ethisch vlak noodzakelijk.

De eventuele vraag of keuze van de ouders om over te gaan tot een zwangerschapsonderbreking is een delicate aangelegenheid waarbij heel wat afwegingen dienen te gebeuren : de zekerheid van de diagnose, de mogelijkheid om de aandoening te behandelen en dit in alle fasen van het leven, de levenskwaliteit, de levensverwachting, de waardigheid van het leven enz.
Bij zeer ernstige congenitale afwijkingen of aandoeningen waar levensvatbaarheid of de levensverwachting van de foetus, na de bevalling ,onbestaande of zeer minimaal is, kan overwogen worden om aan de vraag van de ouders tegemoet te komen in het ziekenhuis zelf mits een positief advies van het Ethisch Comité. In andere gevallen kan in overleg tussen de ouders, de medici en de paramedici reeds in een vroeg stadium op een gespecialiseerd centrum beroep worden gedaan.


Bron: Sint-Andriesziekenhuis

Publicatiedatum: 30.11.2017