Weigering inzage beelden

De patiënt heeft het recht de huisarts de toegang tot zijn beelden te weigeren.

Hiertoe volstaat het dat de patiënt bij elke inschrijving waarvoor hij dit recht wenst uit te oefenen geen huisarts opgeeft bij de dienst patiëntenadministratie of bij de centrale inschrijving.

De huisarts krijgt in dat geval evenmin inzage in andere gegevens via MediBridge noch via de Resultatenviewer.


Zie ook: