Medische beeldvorming

Op de dienst medische beeldvorming (radiologie) maakt de radioloog aan de hand van röntgenfoto’s, CT-scans, echografieën en MR-scans inwendige beelden van het lichaam. Zo kan het type ziekte, letsel of aandoening worden bepaald.

In het Sint-Andriesziekenhuis zijn volgende onderzoeken mogelijk: 

  • Klassieke radiografieën: tijdens de week vanaf 7.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur, bij voorkeur op afspraak.
  • Echo-onderzoeken: tijdens de week vanaf 8.00 tot 18.00 uur, bij voorkeur op afspraak.
  • MR-onderzoeken: op afspraak tijdens de week van 7.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.
  • Alle andere onderzoeken (CT, botdensitometrie e.a.): op afspraak tijdens de week vanaf 8.00 tot 18.00 uur.

Buiten deze uren zijn dringende klassieke radiografieën, CT-scans en echografieën enkel mogelijk via de dienst spoedgevallen of via de huisarts.

Patiënten dienen steeds in het bezit te zijn van een geldige aanvraagbrief.

Substitutierecht

Sinds 1 april 2014 hebben radiologen substitutierecht. Dat houdt in dat ze een aangevraagd onderzoek kunnen vervangen door een ander onderzoek dat meer aangewezen is.

Conventiestatus

Alle radiologen zijn voor hun volledige activiteit niet toegetreden tot het nationaal akkoord van artsen-ziekenfondsen. Dat betekent dat zij als niet-geconventioneerde artsen vrij zijn om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.

Artro-MR schouder

Conform de richtlijnen van het RIZIV (nomenclatuur artikel 17, versie 1.4.2022), zullen enkel nog artro-MR schouders worden uitgevoerd in een context van schouderinstabiliteit. De term "instabiliteit" dient in dat geval door de verwijzer op de aanvraag vermeld te worden. Alle artro-MR schouders die worden aangevraagd zonder vermelding van dergelijke context, zullen automatisch worden gesubstitueerd naar MR-onderzoeken zonder intra-articulair contrast.

Diensthoofd

Dr. Vally De Wilde

Consultaties

De consultatie-uren zijn individueel per arts vermeld. 

Avondconsultaties

De artsen van de associatie houden afwisselend avondconsultaties op:

  • dinsdag tot 20.00 uur

Contactgegevens secretariaat 

T 051 42 50 30 (op weekdagen bereikbaar van 7.30 tot 18.30 uur)

@ rx@sintandriestielt.be


Zie ook: