Testen: wanneer, hoe en waar?

Stap 1: zelfevaluatie

Je kan zelf anoniem evalueren of het wenselijk of nodig is dat jij of je kind getest wordt via de zelfevaluatietoepassing. Bij het gebruik van de zelfevaluatietoepassing krijg je op het einde een advies. Indien de zelfevaluatietoepassing je adviseert om je te laten testen, vind je in het advies een link naar de toepassing waarmee je een CTPC voor een gratis test kan aanvragen. Ga dan naar stap 2a. Vergeet niet het advies van de zelfevaluatietoepassing af te laden en hetzij in elektronische vorm, hetzij op papier mee te nemen naar de staalafnameplaats.

Je hebt slechts recht op een gratis test op basis van de zelfevaluatietoepassing
-   als de toepassing je adviseert om je te laten testen en
-   eens om de 11 dagen.

Indien je je in andere gevallen wil laten testen, kan je een CTPC voor een betalende test aanvragen. Ga dan naar stap 2b.

Stap 2a: aanvragen van een CTPC voor een gratis test

Via de toepassing waarnaar het advies verwijst, kan je een CTPC voor een gratis test aanvragen. Je moet je eerst authentiseren met je elektronische identiteitskaart of Itsme.

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt:
1.   hetzij een lezer voor de elektronische identiteitskaart, de elektronische identiteitskaart en de pincode van de elektronische identiteitskaart
          -   van de persoon die moet getest worden of
          -   van een ouder van het kind dat moet getest worden
2.   hetzij de GSM met de Itsme app en de pincode voor Itsme van de persoon die moet getest worden
3.   en een GSM-nummer en een mailadres waarop de CTPC mag worden opgestuurd

Stap 2b: aanvragen van een CTPC voor een betalende test

Via deze toepassing kan je een CTPC voor een betalende test aanvragen. Je moet je eerst authentiseren met je elektronische identiteitskaart of Itsme.

Zorg dat je volgende informatie bij de hand hebt:
1.   hetzij een lezer voor de elektronische identiteitskaart, de elektronische identiteitskaart en de pincode van de elektronische identiteitskaart
          -   van de persoon die moet getest worden of
          -   van een ouder van het kind dat moet getest worden
2.   hetzij de GSM met de Itsme app en de pincode voor Itsme van de persoon die moet getest worden
3.   en een GSM-nummer en een mailadres waarop de CTPC mag worden opgestuurd

Stap 3: organiseren van een staalafname

Met de CTPC die je krijgt per sms en mail kan je een afspraak maken voor een test bij de staalafnameplaats (testcentrum/triagepost) of kan je naar een apotheker gaan.

Zorg dat je volgende informatie bij de hand hebt:
1.   je CTPC
2.   het GSM-nummer en het mailadres waarnaar je CTPC werd opgestuurd
3.   je Rijksregisternummer (INSZ)

Stap 4: staalafname

Begeef je naar de staalafnameplaats of de apotheker op het afgesproken moment.

Zorg dat je meeneemt:
1.   je CTPC
2.   indien je een CTPC voor een gratis test hebt aangevraagd, het advies van de zelfevaluatietoepassing, hetzij in elektronische vorm, hetzij op papier

Stap 5: testresultaat

Je kan je testresultaat krijgen via deze kanalen.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen