Bezoek

Bezoekmomenten zijn elke dag mogelijk en dit tussen 14.00 en 20.00 uur. Voor de PAAZ (A-dienst) zijn de bezoekmomenten tussen 17.00 en 20.00 uur, behalve op donderdagnamiddag en in het weekend tussen 14.00 en 20.00 uur.

Op volgende afdelingen zijn er geen bezoekbeperkingen:

  • chirurgische afdelingen (C1, C2)
  • pediatrische afdelingen (E)
  • psychiatrische afdelingen (PAAZ)
  • SPG
  • materniteit

Op volgende afdelingen gelden bepaalde beperkingen

  • D- (D1/D2) en G-afdelingen (G1/G2): maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd per opgenomen patiënt
  • IZ kent een specifiek bezoekersbeleid, gelieve de dienst hiervoor te contacteren
  • COVID-patiënt (of andere isolatiepatiënt): maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd per opgenomen patiënt zonder tijdsbeperking maar mits strikte naleving van beschermingsmaatregelen

Laatste update: 14/04/2023