Dr. Dekoninck Julien

Specialisme
Diensthoofd Geriatrie/dagziekenhuis geriatrie
Contactgegevens

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.

Raadpleging

Raadplegingen zijn steeds op afspraak

Donderdag08.00 - 09.00 uur
Vrijdag08.00 - 08.30 uur