Geriatrie

Geriatrie is het medisch specialisme dat zich toespitst op de behandeling van 75-plussers. Door een gespecialiseerde behandeling op maat en revalidatie streeft het Sint-Andriesziekenhuis ernaar om de oudere patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren met het oog op een zo goed mogelijk herstel. Een multidisciplinair team onder leiding de verantwoordelijke arts zoekt samen met de patiënt naar oplossingen voor de medische, psychische en sociale problemen. Een optimale levenskwaliteit staat hierbij centraal. Naast de verblijfsafdeling bestaat het specialisme Geriatrie uit een geriatrisch dagziekenhuis en een geriatrisch support team.

Diensthoofd

Dr. Julien Dekoninck

Contactgegevens secretariaat

Brochures geriatrie

NOOT:

Het kwaliteitshandboek geriatrie is verkrijgbaar via het secretariaat interne.

Subspecialisme

  • Algemene geriatrie
  • Dementie
  • Onco-geriatrie
  • Osteoporose
  • Palliatieve zorgen
  • Polyfarmacie
  • Sarcopenie

Ligging

Route: 30

Locatie: Verdieping 1

Artsen

Maandag08:00 - 13:30Consultatie diabetologie
16:30 - 18:00Consultatie diabetologie
Dinsdag08:00 - 13:30Consultatie diabetologie
14:00 - 19:00Consultatie diabetologie
Woensdag08:00 - 12:30Consultatie diabetologie/ diabeteseducatorraadpleging
Donderdag08:30 - 11:00Dringende consultatie
Vrijdag08:00 - 13:30Consultatie endocrinologie
16:30 - 18:00Consultatie endocrinologie
Donderdag08.00 - 09.00 uur
Vrijdag08.00 - 08.30 uur

Raadpleeg hier ons volledig artsenoverzicht

Overzicht artsen Sint-Andriesziekenhuis