Sp-psychogeriatrie

Doelgroep

De dienst Sp-psychogeriatrie focust op drie doelgroepen:

  • ouderen met psycho-organische stoornissen, voornamelijk dementie, waarvan een onhoudbare thuissituatie op de voorgrond staat t.g.v. onderliggende gedragsproblemen zoals doolgedrag, motorische onrust, agressie, uitkleedgedrag en ander sociaal onaangepast gedrag;
  • ouderen met geheugenproblemen, die een diagnostische oppuntstelling nodig hebben via een gespecialiseerde observatie, eerder dan via ambulante uitwerking;
  • ouderen met psychiatrische ziektebeelden met cognitieve weerslag.

Aanpak en doelstelling

Na een eventuele oppuntstelling op de PAAZ, de dienst geriatrie of neurologie om acute somatische en/of neuropsychiatrische oorzaken uit te sluiten, wordt de patiënt voor verdere noodzakelijke observatie en behandeling opgenomen op de dienst psychogeriatrie. Die legt zich toe op de verzorging van ouderen met psychische en cognitieve stoornissen. Naast het stellen van de diagnose, zoeken we multidisciplinair naar een manier om met de oudere om te gaan en streven we naar een oplossing die resulteert in aanvaardbaar gedrag. Dit doen we door observaties en het verkennen van de leefgewoonten van de oudere alsook door medicamenteuze ondersteuning. Het complexe karakter van de problemen op hogere leeftijd maken een observatie en begeleiding, behandeling of revalidatie door een gespecialiseerde dienst psychogeriatrie wenselijk.

Alle patiënten worden multidisciplinair opgevolgd door de neurologen, psychiaters, geriaters en het paramedisch-verpleegkundig team.

Diensthoofd

Dr. Ward Vandewalle

Adjunct-diensthoofd

Dr. Julien Dekoninck

Contact

U kan ons bereiken via:

  • de afdeling: 051 42 56 80

OF 

Openingsuren secretariaat

Maandag t.e.m. vrijdag 8.00 - 17.30 uur

Meer over Sp-psychogeriatrie

Formulier 'aanvraag tot opname'

Brochures Sp-psychogeriatrie

Ligging

Route: 95

Locatie: Verdieping 4

Artsen

Donderdag08.00 - 09.00 uur
Vrijdag08.00 - 08.30 uur

Dr. Gazziano Antonio

Telefoon: 051 42 57 50
Geconventioneerd
Lees meer

Maandag10.30 - 12.30u
14.30 - 18.00u
Dinsdag14.30 - 18.30u
Woensdag8.30 - 12.00u
Donderdag10.30 - 12.30u
15.15 - 18.00u
Vrijdag8.30 - 12.30u

Dr. Lamont Bart

Telefoon: 051 42 57 50
Niet-geconventioneerd
Lees meer

Maandag11:00 - 12:00
14:30-17:30
Dinsdag08:30 - 12:00
14:30 - 17:30
Woensdag10:30 - 12:00
14:30 - 17:00
Donderdag10:00 - 11:00
Vrijdag08:30 - 12:00

Dr. Tack Philippe

Telefoon: 051 42 57 50
Niet-geconventioneerd
Lees meer

Maandag14.30-17.30
Dinsdag08.30-12.00
Donderdag08.30-12.00
14.30-17.30

Dr. Vandewalle Ward

Telefoon: 051 42 57 50
Geconventioneerd
Lees meer

Woensdag8.30 - 12.30u
14.30 - 17.30u
Vrijdag08.30 - 12.30u
14.30 - 17.30u

Raadpleeg hier ons volledig artsenoverzicht

Overzicht artsen Sint-Andriesziekenhuis

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen