Verblijfskosten

Dit betreft de kosten die rechtstreeks verband houden met uw verblijf zoals het gebruik van de kamer, maaltijden en verpleegkundige hulp. Voor zover u verzekerd bent bij een mutualiteit zal ongeveer 80% van deze kost door uw mutualiteit gedekt worden. De kosten ten laste van uzelf zijn onderverdeeld in twee categorieën.

  • Persoonlijk aandeel

Het persoonlijk aandeel is het verschil tussen wat u aan de dokters betaalt en wat u terugkrijgt van het ziekenfonds. Uw persoonlijk aandeel is wettelijk vastgelegd en verschilt naargelang het type verzorging enerzijds en uw statuut anderzijds (kunt u al dan niet van een voorkeurtarief genieten). Bij daghospitalisatie rekent het ziekenhuis geen persoonlijk aandeel aan. Op de psychiatrische afdeling gelden andere bedragen. Hieronder kunt u de tabel terugvinden met het persoonlijk aandeel op de ligdagprijs. 

STATUUT Kost 1e dag van hospitalisatie Kost vanaf 2de dag Kost vanaf 91ste dag

Rechthebbende met voorkeurtarief

9,50 EUR 7,52 EUR 7,52 EUR

Kind, persoon ten laste

64,83 EUR 7,52 EUR 7,52 EUR

Langdurig werkloze (alleenstaand of gezinshoofd) en zijn persoon ten laste

64,83 EUR 7,52 EUR 7,52 EUR

Rechthebbende met persoon ten laste en hun personen ten laste

77,35 EUR 20,04 EUR 7,52 EUR

Andere rechthebbende

77,35 EUR 20,04 EUR 20,04 EUR

We wensen hierbij op te merken dat bij een verblijf van 30 dagen bij een gewone rechthebbende in ons ziekenhuis de verblijfskost 540,56 euro per dag opname (477,86 euro op de SPG-dienst) bedraagt. Indien u niet in regel bent met uw ziekenfonds moet u dit volledig zelf betalen. We adviseren daarom om bij een langdurig verblijf een voorschot te betalen bij de kasdienst. De kasdienst is telefonisch bereikbaar elke werkdag op het nummer 051 42 50 97 tussen 8.30 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. Per e-mail is dit kas@sintandriestielt.be.

  • Kamersupplementen

Uw kamerkeuze is doorslaggevend voor de kostprijs van het verblijf in het ziekenhuis. Het al dan niet aanrekenen van kamersupplementen en honorariumsupplementen is afhankelijk van uw kamerkeuze. Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt is 100%.

Als patiënt heeft u keuze tussen verschillende types van kamers:

a) Eenpersoonskamer


Kamersupplementen toegelaten.

Uitzonderingen hierop zijn:

o wanneer uw medische toestand een individuele kamer vereist
o wanneer u opteert voor een tweepersoonskamer/gemeenschappelijke kamer, maar deze niet beschikbaar is
o wanneer u verblijft op spoedgevallen of intensieve zorgen
o wanneer het een opname van uw kind betreft, samen met een begeleidende ouder

b) Tweepersoonskamer/gemeenschappelijke kamer


Geen kamersupplementen toegelaten.

Het ziekenhuis kan u enkel een kamersupplement aanrekenen wanneer u voor een eenpersoonskamer opteert. Het kamersupplement bedraagt binnen het Sint-Andriesziekenhuis 65 euro per verblijfsdag. Op materniteit is dit 70 euro per verblijfsdag.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen