Veelgestelde vragen (FAQ)

Enkel voor de aangerekende consultatie is er een getuigschrift voorzien. Voor de andere (technische) prestaties werd rechtstreekse tussenkomst met het ziekenfonds toegepast.

  • Hospitalisatieverzekeringen maken een onderscheid tussen ambulante facturen en hospitalisatiefacturen. Enkel in de eigenlijke hospitalisatiefactuur (en mits toestemming tot derdebetalersregeling) voorzien zij een rechtstreekse tussenkomst.
  • Voor en/of na uw opname had u ambulante consultaties/onderzoeken: deze facturen dient u zelf aan het ziekenhuis te betalen en kan u eventueel ter recuperatie indienen als kosten voor- en nazorg bij uw verzekering.
  • U werd opgenomen via de spoeddienst van het ziekenhuis. De spoedfactuur wordt aanzien als een ambulante factuur en dient u zelf te vereffenen.
  • De uitgevoerde behandeling tijdens uw dagopname geeft geen recht op een verblijfsforfait (kleine ingrepen, geriatrisch dagziekenhuis …). Hierdoor wordt de factuur eveneens aanzien als een ambulante factuur en is er geen rechtstreekse tussenkomst van uw verzekering.

Misschien kwam u in het ziekenhuis voor labo-onderzoeken of een radiologisch onderzoek waardoor de naam van de arts die instaat voor de protocollering/onderzoek/… u niet meteen gekend is.

U kan een printscreen van uw rekeningafschrift doorsturen aan de kasdienst van het ziekenhuis, bij voorkeur via mail op kasdienst@sintandriestielt.be. Bij ontvangst van de betaling zal het nodige gedaan worden om alles alsnog in orde te brengen.

De arbeidsongevallenverzekering komt tussen in de prestaties voorzien in de polis die uw werkgever heeft afgesloten. Aangerekende supplementen, diverse kosten, bepaalde geneesmiddelen… worden door de verzekering meestal niet vergoed. Wanneer u bij een opname die het gevolg is van een arbeidsongeval, kiest voor een eenpersoonskamer, zal de verzekering dus niet tussenkomen in de aangerekende kamer- en ereloonsupplementen.

De facturen worden gegroepeerd per maand. Vooraleer uw factuur te kunnen opmaken dienen we bepaalde goedkeuringen vanuit de mutualiteit (bv. voor bepaalde geneesmiddelen) af te wachten, waardoor de ziekenhuisfactuur (of een gedeelte van uw factuur) even op zich laat wachten. Hierdoor zal het gemiddeld 50 dagen duren vooraleer u uw factuur van een consultatie/onderzoek/opname thuis in de brievenbus kan verwachten.

Voorbeeld: voor een consultatie van 2 januari of 30 januari kan u uw factuur verwachten tegen 20 maart.

Bij eventuele betalingsproblemen is er een mogelijkheid tot het afbetalen van uw factuur/facturen. Hiervoor neemt u best meteen na ontvangst van uw factuur/facturen contact op met de kasdienst van het ziekenhuis (telefonisch op 051 425097 of via mail kasdienst@sintandriestielt.be). Afbetalingen worden toegestaan aan een minimumbedrag van 10 euro per maand en een maximale afbetalingstermijn van 24 maanden. Wacht niet tot de facturen zich opstapelen en onderneem zo snel mogelijk actie. Zo voorkomt u eventueel bijkomende kosten.