Voorschotten

De Belgische ziekteverzekering voorziet dat het ziekenhuis het recht heeft een voorschot te vragen. Deze voorschotten zijn wettelijk bepaald en kunt u terugvinden op het opnameformulier.

Het ziekenhuis zal enkel een voorschot vragen indien:

  • U niet in regel bent met de (Belgische) ziekteverzekering. Om dit te voorkomen vragen we u om zeker vooraf contact op te nemen met uw ziekenfonds.
  • U een behandeling of ingreep ondergaat die een Belgisch ziekenfonds of verzekering niet terugbetaalt.
  • Uw vorige facturen van een eerdere opname niet vereffend zijn. Om dit te voorkomen kunt u steeds een afbetalingsplan afspreken bij de kasdienst. Indien u hierbij hulp nodig hebt, kunt u zich laten bijstaan. Onze sociale dienst helpt u graag op weg.

Als uw arts een voorschot vraagt, betaal het voorschot niet aan de arts zelf maar aan de kasdienst van het ziekenhuis. We verkiezen steeds betaling via bancontact of per overschrijving op rekening van het ziekenhuis. Cash betalingen kunnen maar hierbij respecteren we wel de toegelaten wettelijke grens van 3.000 euro. Bij elke betaling bezorgen we u een bewijs. Het betaalde voorschot zal in mindering gebracht worden op uw eindfactuur.