Ziekenvervoer

Wanneer u bij opname en/of ontslag een beroep doet op ziekenvervoer, dan zijn de kosten geheel of gedeeltelijk voor uw rekening, afhankelijk van uw mutualiteit. De facturatie van het vervoer wordt dan ook rechtstreeks aangerekend door de vervoerder.

Wanneer wij bij ontslag uit het ziekenhuis in uw opdracht een ziekenvervoerder moeten contacteren, houden onze medewerkers in de mate van het mogelijke rekening met de geldende afspraken binnen uw ziekenfonds. Als gevolg van uw gezondheidstoestand kan het echter noodzakelijk zijn dat wij een beroep doen op een andere, meer gespecialiseerde dienstverlening. De kosten hiervan zijn eveneens geheel of gedeeltelijk voor uw rekening, afhankelijk van uw mutualiteit.

Als tijdens uw hospitalisatie (geldt niet bij daghospitalisatie) een behandeling of onderzoek niet kan plaatsvinden in ons ziekenhuis en een overbrenging naar een ander ziekenhuis noodzakelijk is, dan zijn de kosten van het transport ten laste van ons ziekenhuis, op voorwaarde dat het transport heen en terug op diezelfde dag gebeurt. Als dit niet het geval is, dan wordt dit beschouwd als een ontslag uit het Sint-Andriesziekenhuis.