Registratie infecties

Registratie is een voortdurende, systematische verzameling, analyse, interpretatie en verspreiding van gegevens m.b.t. specifieke situaties in het ziekenhuis die een infectierisico kunnen inhouden en om gezondheidszorg te verbeteren.

Het team voor ziekenhuishygiëne bepaalt de focus van deze registraties op basis van risicoanalyses en bepaalde wettelijke verplichtingen. Het heeft als uiteindelijk doel het voorkomen van infecties bij bijzondere omstandigheden zoals invasieve handelingen (bv. plaatsing blaaskatheter), het voorkomen van kiemoverdracht bij bijzondere omstandigheden zoals besmettelijke infectieziekten of dragerschap van multiresistente kiemen.

Het team:

  • registreert ziekenhuisinfecties (bv. katheter gerelateerde urineweginfecties) en multiresistente kiemen
  • doet observaties van verschillende zorgprocessen (bv. plaatsing van en verzorging van de patiënt met een blaaskatheter)
  • neemt deel aan de nationale registraties die vastgelegd zijn door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Volksgezondheid & Surveillance Zorggerelateerde Infecties.

Hiertoe behoren onder andere de registratie van MRSA (= methicilline resistente Staphylococcus aureus), sepsis en multiresistente gramnegatieve bacteriën.
De resultaten van registraties en rapporten worden op het comité ziekenhuishygiëne besproken en in het jaarverslag opgenomen. Waar relevant wordt feedback gegeven aan de afdeling en/of de betrokken artsen.

Wilt u meer weten over preventie van infecties?

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen