Info voor kinderen

Ook kinderen ondergaan de coronacrisis. Het is belangrijk om hen informatie op maat te geven. Ontdek in dit boekje - speciaal gemaakt voor kinderen - waarom ze niet op bezoek kunnen komen in het ziekenhuis, en wat het virus betekent. De focus ligt vooral op kinderen van 6 tot 12 jaar. Op het einde van het boekje staan enkele nuttige links voor oudere kinderen en jongeren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Corona, wat is dat?
  • Wat kan jij doen? 
  • Wat betekent dit voor mij? 
  • Hoe praat ik erover? 

Deze bundel is opgesteld door Sara Vandekerckhove, studente klinische psychologie aan Ugent, onder supervisie van Prof. Dr. Janne Vanhalst.

Met creatieve opdrachten en vraagstukken. 

Bekijk hier de pdf-versie van het boekje.