Spoed in de steigers

De spoeddienst van het Sint-Andriesziekenhuis wordt sinds december 2021, samen met de nieuw te bouwen huisartsenwachtpost, vernieuwd en uitgebreid. Deze verbouwingen kaderen in de missie van het Sint-Andriesziekenhuis om steeds kwaliteitsvolle zorg te leveren en een grote patiënttevredenheid te bekomen. Dr. Vandeplassche, diensthoofd spoed, duidt de werken.

Welke veranderingen zijn voorzien aan de spoeddienst?
Dr. Vandeplassche: “Eind 2021 gingen de uitbreidingswerken aan de spoedafdeling van start. De huidige 4 patiëntenboxen worden uitgebreid naar 6 ruime boxen waarvan 1 met mogelijkheid om 2 gerelateerde patiënten te laten verblijven. Om de efficiëntie van de spoedgevallendienst te verbeteren zal er ook een “Fasttrack Box” ingericht worden voor patiënten met kleine traumata, die op die manier sneller kunnen gezien worden door een spoedarts en vervolgens – indien nodig – naar de radiologie kunnen gestuurd worden. Gelet op de recente toename van zowel spoedartsen als spoedverpleegkundigen per shift, zal ook hun werkruimte worden uitgebreid met een opschaling van het aantal werkplekken en computers. De oplevering van de werken is voorzien in het najaar van 2022.” 

Verandert er iets aan de huidige werking?
“Deze verbouwingen kaderen in onze missie om steeds kwaliteitsvolle zorg te leveren en een grote patiënttevredenheid te bekomen. Door het aantal bedposities op te drijven willen we beantwoorden aan ons groeiend patiëntenbestand. De toenemende drukte leidde er bijvoorbeeld toe dat beddenzaal 5 bijna de hele dag vol lag met patiënten. De beperkte privacy vanwege de door gordijnen afgebakende bedposities werd echter door sommige patiënten als storend ervaren. Door in de nabije toekomst enkel nog eenpersoonskamers te hebben, komen we tegemoet aan de nood aan privacy en voeren we een forse upgrade door in het comfort van onze spoedpatiënten.” 

Komen er nieuwe diensten bij?
“We zullen in de nabije toekomst 7 bedposities hebben die geschikt zijn om in de opvang te voorzien van zieke patiënten met een ernstige infectie waarvoor strikte isolatie en/of onderdruk noodzakelijk is. De Fasttrack Box zal toelaten om patiënten met een kleinere pathologie sneller te laten doorschuiven naar bijv. radiologie. De nieuwbouw van de huisartsenwachtpost zal het meest in het oog springen, maar in feite werken we al sinds november 2020 met hen samen.” 

Zal de patiënt iets merken van deze veranderingen?
“Vanzelfsprekend gaan de verbouwingswerken niet onopgemerkt voorbij. Niettemin doen we ons uiterste best om de opvang van spoedpatiënten tijdens de verbouwingen zo te organiseren dat de overlast beperkt blijft."

Worden er nieuwe spoedartsen aangetrokken omwille van de vernieuwingen?
“Er werden reeds 5 nieuwe hooggekwalificeerde spoedartsen aangenomen in de afgelopen 2,5 jaar, waardoor we sinds 1,5 jaar zowel overdag als ’s nachts een permanentie van 2 spoedartsen kunnen waarborgen en verder hebben ingezet op kwaliteitsvolle zorg.” 

Hoe verloopt de samenwerking tussen de nieuwe huisartsenwachtpost en de spoeddienst?
“De samenwerking tussen de huisartsen en de spoedgevallendienst is sterker geworden sinds de covid-pandemie. Die laatste heeft een snelle opstart van een covid-wachtpost en een goede wisselwerking tussen huisartsen en spoeddienst immers noodzakelijk gemaakt. De reële opstart van de tijdelijke huisartsenwachtpost vlakbij onze ziekenhuis in november 2020 is vlot verlopen en hoewel de samenwerking actueel al zeer goed is, zal deze zeker nog verder geoptimaliseerd worden eens de huisartsenwachtpost letterlijk naast onze spoeddienst gelegen is. Zo zal het bijv. de doorstroom van patiënten van de wachtpost naar de spoeddienst nog efficiënter maken.” 

Laat uw stem horen!
Bij deze doen we graag een warme oproep tot het deelnemen aan ons patiëntenpanel op zaterdag 23 april ’22 waarin de dienst spoedgevallen door de bril van de patiënt wordt bekeken. Om onze zorg te verbeteren, willen we leren van de ervaringen en tips van onze patiënten. Van harte welkom!

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

zijn nodig voor de correcte werking van de website

verbeteren de gebruikservaring

verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens

worden gebruikt door Facebook, Youtube,...

worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen