Spoedgevallen/urgentiegeneeskunde

Bereikbaarheid

  • T 051 42 50 67
  • Dag en nacht bereikbaar

Aanmelden

  • Te voet: u kunt binnengaan via de glazen deur (= ingang 3) naast de grijze poort. 
  • Met de wagen: u kunt rijden tot voor de grote grijze poort van de spoedafdeling. Deze opent automatisch en u kunt de garage binnenrijden (u hoeft niet eerst aan te melden). 

Diensthoofd

Dr. Sophie Vandeplassche

Brochures spoed