Verzekerbaarheid

Als u in regel bent met de ziekteverzekering (of arbeidsongevallenverzekering), is de derdebetalingsregeling van toepassing. Dit betekent dat het ziekenhuis de factuur rechtstreeks naar het ziekenfonds stuurt. U betaalt dan enkel de remgelden en de supplementaire kosten.