Kamerkeuze

Uw kamerkeuze is doorslaggevend voor de kostprijs van het verblijf in het ziekenhuis. Het al dan niet aanrekenen van kamersupplementen en honorariumsupplementen is afhankelijk van uw kamerkeuze. Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt is 100%. 

Als patiënt heeft u keuze tussen verschillende types van kamers: 

Eenpersoonskamer
Kamersupplementen toegelaten. Uitzonderingen hierop zijn: 

  • Wanneer uw medische toestand een individuele kamer vereist;
  • wanneer u opteert voor een tweepersoonskamer/gemeenschappelijke kamer, maar deze niet beschikbaar is;
  • wanneer u verblijft op spoedgevallen of intensieve zorgen;
  • wanneer het een opname van uw kind betreft, samen met een begeleidende ouder.

Tweepersoonskamer/gemeenschappelijke kamer
Geen kamersupplementen toegelaten.

Het ziekenhuis kan u enkel een kamersupplement aanrekenen wanneer u voor een eenpersoonskamer opteert. Het kamersupplement bedraagt binnen het Sint-Andriesziekenhuis 60 euro per verblijfsdag. Op materniteit is dit 65 euro per verblijfsdag.