Ziekenhuisbreed sepsisprotocol

05 december 2023

Momenteel is er heel wat te doen rond de aandoening sepsis, en dit naar aanleiding van de recente Pano-reportage op VRT over dit onderwerp. Het Sint-Andriesziekenhuis heeft vanuit de dienst spoedgevallen een ziekenhuisbreed protocol voor sepsis. Slechts een minderheid van de ziekenhuizen in Vlaanderen beschikt hier al over. Dit sepsisprotocol is sinds 2019 van kracht. De voorbije jaren werden jaarlijks gemiddeld zo’n 35 patiënten met sepsis binnengebracht op onze spoedafdeling.

Bij sepsis, ook wel gekend als ‘bloedvergiftiging’, kan een snelle detectie van de aandoening het verschil maken tussen leven en dood. Sepsis is een extreme ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie. Wanneer bacteriën in de bloedbanen raken en via die bloedbanen in hart, longen, hersenen ... terechtkomen, kunnen de organen beschadigd raken of volledig uitvallen, met de dood als gevolg. De voornaamste symptomen van sepsis zijn snelle hartslag, hoge koorts, snel ademen of kortademigheid, verwardheid, weinig tot niet plassen gedurende een hele dag en gevlekte huid.

Het Sint-Andriesziekenhuis is ook geregistreerd bij de internationale sepsiscampagne, de European Sepsis Care Survey: European Sepsis Care Survey - Registered hospitals